Cine suntem

Organigrama Poliției Locale Ovidiu – aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/22.05.2014 – cuprinde un număr total de 14 posturi, din care :
– 14 posturi funcție publică (1 de conducere, 13 de execuție);

Din punct de vedere structural și al gradului de subordonare, Poliția Locală Ovidiu funcționează astfel :
În subordinea sefului Serviciului Public Politia Locala Ovidiu:
• Compartimentul Circulație pe Drumurile Publice: 4 funcții de execuție
• Compartimentul Ordinea si linistea publică si paza bunurilor : 6 funcții de execuție
• Compartimentul Disciplina in constructii, afisaj stradal si protectia mediului : 2 funcții de execuție
• Compartimentul Activitate comerciala si evidenta persoanelor : 1 funcții de execuție